TV& VIDEO

phụ nữ làm ngoại giao

Nhìn từ Hà Nội: Phụ nữ làm ngoại giao (20h30, VTV4)

Nhìn từ Hà Nội: Phụ nữ làm ngoại giao (20h30, VTV4)

VTV.vn - Bốn nhà ngoại giao nữ Nguyễn Thị Bình,Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Nguyệt Nga và Eva Nguyễn Bình đã có những chia sẻ thú vị trong chương trình "Nhìn từ Hà Nội" ngày 14/10.