TV& VIDEO

phụ nữ thời hiện đại

Phụ nữ dùng hơn 3kg son... trong cuộc đời mình

Phụ nữ dùng hơn 3kg son... trong cuộc đời mình

VTV.vn - Trước khi ra khỏi nhà, phụ nữ mất 55 phút cho việc trang điểm và 64% phụ nữ nói chuyện với nhau về chủ đề đàn ông, sau đó mới đến các vấn đề khác.