TV& VIDEO

phụ nữ

Thành lập Câu lạc bộ phụ nữ Âu Cơ - Nam Morava (CH Czech)

Thành lập Câu lạc bộ phụ nữ Âu Cơ - Nam Morava (CH Czech)

VTV.vn - Câu lạc bộ phụ nữ Âu Cơ - Nam Morava được thành lập nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Hội Dân tộc thiểu số Âu Cơ tại CH Czech.