TV& VIDEO

phụ nữ

80% phụ nữ Việt Nam muốn mở doanh nghiệp riêng

80% phụ nữ Việt Nam muốn mở doanh nghiệp riêng

VTV.vn - 2.000 mẫu khảo sát trực tuyến dành cho các phụ nữ trưởng thành tại Việt Nam và nhận được kết quả, có tới 80% phụ nữ được khảo sát muốn được mở doanh nghiệp riêng.