phụ nữ

Tăng cường tạo cơ hội cho nhóm phụ nữ trẻ phát triển

Tăng cường tạo cơ hội cho nhóm phụ nữ trẻ phát triển

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng trong các giai đoạn tiếp theo cần tăng cường tạo cơ hội cho nhóm phụ nữ trẻ phát triển.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive