TV& VIDEO

phụ nữ

Nhiều cơ hội cho phụ nữ trong thời đại công nghiệp 4.0

Nhiều cơ hội cho phụ nữ trong thời đại công nghiệp 4.0

VTV.vn - Đây là khẳng định chung của các chuyên gia trong Hội thảo "Vai trò của phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0" vừa diễn ra tại Hà Nội.