TV& VIDEO

phục hồi chức năng

Khánh Hòa trồng rừng phục hồi chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Khánh Hòa trồng rừng phục hồi chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

VTV.vn - Được thành lập từ năm 2005, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà là khu bảo tồn thiên nhiên duy nhất tại Khánh Hòa hiện nay.