phục hồi chức năng

Các bệnh viện thành lập Khoa Lão để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Các bệnh viện thành lập Khoa Lão để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

VTV.vn - Bộ Y tế vừa có công văn số 2248/BYT-KCB gửi các Sở Y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ và Y tế ngành thành lập Khoa Lão và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.