TV& VIDEO

phục hồi nền kinh tế

Nhật Bản công bố ngân sách kỷ lục cho năm tài khóa 2016

Nhật Bản công bố ngân sách kỷ lục cho năm tài khóa 2016

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua ngân sách tài khóa 2016 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khoảng 852 tỷ USD.