TV& VIDEO

phương án cổ phần hóa

7 tháng thoái vốn, lãi hơn 12.000 tỷ đồng

7 tháng thoái vốn, lãi hơn 12.000 tỷ đồng

VTV.vn - Thống kê của Bộ Tài chính trong 7 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái vốn được gần 3.700 tỷ đồng, thu về khoảng 15.770 tỷ đồng cho ngân sách.