phương án cổ phần hóa

Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch

Gần hết năm 2017, cổ phần hóa DNNN chưa đạt 50% kế hoạch

VTV.vn - Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2017 nhưng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện chưa đạt một nửa so với dự kiến.