TV& VIDEO

phương án giá điện

Phương án biểu giá điện rút về 3 - 4 bậc đạt sự đồng thuận cao

Phương án biểu giá điện rút về 3 - 4 bậc đạt sự đồng thuận cao

VTV.vn - EVN vừa công bố kết quả lấy ý kiến về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại 3 miền. Hầu hết các ý kiến đã lựa chọn phương án biểu giá bán lẻ điện rút về 3 - 4 bậc.