TV& VIDEO

phương án phá dỡ

Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực nộp phương án phá dỡ phần sai phạm

Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực nộp phương án phá dỡ phần sai phạm

VTV.vn - Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực là Công ty Cổ phần May Lê Trực đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm cho Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).