TV& VIDEO

phương án phòng chống bão số 3

Đẩy nhanh các phương án phòng chống bão số 3

Đẩy nhanh các phương án phòng chống bão số 3

VTV.vn - Sáng 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đã họp khẩn đẩy nhanh các phương án phòng chống bão số 3.