TV& VIDEO

Phương Anh

Ghét thì yêu thôi - Tập 6: Cuối cùng bà Diễm đã chịu nói lý do lừa dối Kim hơn 20 năm

Ghét thì yêu thôi - Tập 6: Cuối cùng bà Diễm đã chịu nói lý do lừa dối Kim hơn 20 năm

VTV.vn - Hóa ra bà Diễm (Vân Dung) cũng chỉ vì sợ Kim (Phanh Lee) mặc cảm khi bố không thừa nhận cô nên bà đã phải nói dối suốt hơn 20 năm qua.