phương thức thanh toán

Những loại tiền đặc biệt nhất từng xuất hiện trong lịch sử

Những loại tiền đặc biệt nhất từng xuất hiện trong lịch sử

VTV.vn - Không ít các đồ vật "ít ai ngờ tới" đã được sử dụng như một đơn vị tiền tệ chính thức.