TV& VIDEO

phương thức thanh toán

Thanh toán điện tử lên ngôi tại Trung Quốc

Thanh toán điện tử lên ngôi tại Trung Quốc

VTV.vn - Xu hướng phổ biến mà người dân Trung Quốc đang sử dụng là dùng các phương thức thanh toán qua điện thoại di động.