TV& VIDEO

phương tiện giao thông đường bộ

Đề xuất tăng niên hạn taxi trong đô thị đặc biệt

Đề xuất tăng niên hạn taxi trong đô thị đặc biệt

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất thay đổi quy định niên hạn sử dụng xe taxi tại đô thị loại đặc biệt lên mức 12 năm.