TV& VIDEO

phương tiện thông tin

Giám sát công khai kết luận thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

Giám sát công khai kết luận thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

VTV.vn - Hầu hết các kết luận sau thanh tra của Bộ Giao thông vận tải đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin.