phương tiện thông tin

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam biển Đông

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam biển Đông

VTV.vn - Ngày 1/6, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có văn bản về việc ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam biển Đông.