pin nhiên liệu

Pin co giãn được làm hoàn toàn bằng vải

Pin co giãn được làm hoàn toàn bằng vải

Một nhóm nghiên cứu đã tạo ra pin sinh học hoàn toàn làm bằng vải, có thể sản xuất năng lượng tối đa tương tự như các tế bào nhiên liệu vi sinh vật trên giấy.