TV& VIDEO

quận Bắc Từ Liêm

BIDV và Kho bạc Nhà nước ký kết Thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội

BIDV và Kho bạc Nhà nước ký kết Thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội

VTV.vn - Ngày 19/7, Ngân hàng BIDV và Kho bạc Nhà nước đã ký kết Thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội.