TV& VIDEO

quận bình thạnh

"Cha con chết rồi, con và mẹ khổ lắm !..."

"Cha con chết rồi, con và mẹ khổ lắm !..."

VTV.vn - Trong 1 lần mưu sinh, cha em ngã từ cây cao xuống đất tử vong, em gái nhỏ chẳng biết bấu víu vào đâu…