TV& VIDEO

Quần đảo Trường Sa

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Đông B và Đá Tây B, quần đảo Trường Sa

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Đông B và Đá Tây B, quần đảo Trường Sa

VTV.vn - Đoàn công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ và phóng viên các cơ quan báo chí đã đến thăm, chúc Tết tại đảo Đá Đông B và Đá Tây B, quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa.