TV& VIDEO

Quân đội Ba Lan

Ba Lan tập trận lớn cùng các đồng minh NATO

Ba Lan tập trận lớn cùng các đồng minh NATO

12.500 binh lính của quân đội Ba Lan và 8 nước thành viên khác trong NATO đã diễn tập tại 4 khu vực phía Bắc Ba Lan và biển Baltic.