Quân đội Nhân dân Việt Nam

Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ

Xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ

VTV.vn - Theo Thượng tướng Lương Cường, quân đội và các Ban, Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định xã hội.