TV& VIDEO

quân đội Trung Quốc

Trung Quốc cải tổ 84 đơn vị quân sự

Trung Quốc cải tổ 84 đơn vị quân sự

VTV.vn - Quân đội Trung Quốc đang tiến hành một cuộc cải tổ 84 đơn vị quân sự mới, nhằm tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang của đất nước.