TV& VIDEO

Quân đội

Ông Trump gửi thêm quân tới Afghanistan: Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm như tại Iraq?

Ông Trump gửi thêm quân tới Afghanistan: Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm như tại Iraq?

VTV.vn - Nước Mỹ sẽ không lặp lại sai lầm đã mắc phải tại Iraq, sẽ không rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan, sẽ tiếp tục cuộc chiến đã kéo dài 17 năm tại đây.