TV& VIDEO

Quân đội

Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ

Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ

VTV.vn - Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc tính từ tháng 7 sẽ được điều chỉnh tăng 7,44% so với tháng 6 theo thông tư mới.