TV& VIDEO

Quận Hải Châu

Thành Điện Hải (Đà Nẵng) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải (Đà Nẵng) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích, trong đó có Thành Điện Hải, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.