TV& VIDEO

Quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia

Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia

VTV.vn - Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Malaysia trong thương mại, trong đó có mặt hàng gạo; cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động.