TV& VIDEO

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

“Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang có những bước phát triển toàn diện”

“Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang có những bước phát triển toàn diện”

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Nhật Bản đang có những bước phát triển toàn diện trong những năm qua.