quan hệ hợp tác

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Uan Bator (Mông Cổ)

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Uan Bator (Mông Cổ)

VTV.vn - Hoạt động này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô của hai nước Việt Nam và Mông Cổ.