TV& VIDEO

quan hệ liên Triều

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên đơn phương thay đổi quy định KCN Kaesong

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên đơn phương thay đổi quy định KCN Kaesong

Hàn Quốc phản đối việc Triều Tiên đơn phương thay đổi các quy định về an ninh và an toàn đối với các doanh nhân Hàn Quốc ở khu công nghiệp liên Triều Kaesong.