TV& VIDEO

quan hệ thương mại

Nội bộ chính trường Anh phản ứng trái chiều với thỏa thuận chuyển tiếp hậu Brexit

Nội bộ chính trường Anh phản ứng trái chiều với thỏa thuận chuyển tiếp hậu Brexit

VTV.vn - Mặc dù Anh và EU đã đạt thỏa thuận chuyển tiếp hậu Brexit tuy nhiên, bước đi được xem là quyết định này, vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều từ nội bộ chính trường Anh.