TV& VIDEO

quan hệ thương mại

Hội đàm Nhật Bản - Mỹ - Australia

Hội đàm Nhật Bản - Mỹ - Australia

VTV.vn - Quan hệ thương mại và vấn đề Triều Tiên là những nội dung chính được đề cập tại cuộc gặp 3 bên lần này.