quận Long Biên

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quận Long Biên và Thành phố Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ.