TV& VIDEO

quản lý báo chí

Chấn chỉnh việc cấp thẻ, giấy tờ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo

Chấn chỉnh việc cấp thẻ, giấy tờ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ đã và đang chấn chỉnh việc cấp thẻ và giấy tờ dẫn đến nhầm lẫn là thẻ nhà báo.