TV& VIDEO

quản lý đầu tư công

Lập Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Lập Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.