quản lý dự án

Mô hình quản lý dự án PMC - Hiệu quả kinh tế và xu thế hội nhập quốc tế

Mô hình quản lý dự án PMC - Hiệu quả kinh tế và xu thế hội nhập quốc tế

VTV.vn - Hãy cùng chương trình Doanh nhân và Hội nhập hôm nay tìm hiểu về mô hình hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC).