TV& VIDEO

quản lý giáo dục

Cụ ông 85 tuổi say mê công tác khuyến học

Cụ ông 85 tuổi say mê công tác khuyến học

VTV.vn - Cùng chương trình "Chỉ vàng khuyến học", "Tiếng kẻng học bài", cụ ông 85 tuổi đã gây dựng phong trào khuyến học xã mình thành điểm sáng của huyện lúa Yên Thành (Nghệ An).