TV& VIDEO

quản lý giáo dục

Hơn 1.300 trường mầm non áp dụng công nghệ số

Hơn 1.300 trường mầm non áp dụng công nghệ số

VTV.vn - Bắt đầu từ 5/9, hơn 1.300 trường mầm non trên cả nước sẽ triển khai phần mềm quản lý giáo dục vào quá trình giảng dạy.