TV& VIDEO

quản lý ngoại hối

SJC chính thức hủy quy định thu phí vàng miếng 1 chữ

SJC chính thức hủy quy định thu phí vàng miếng 1 chữ

VTV.vn - Sau khi có buổi làm việc với NHNN chi nhánh TP.HCM và thống nhất từ 1/4/2015, tất cả vàng miếng 1 chữ hay 2 chữ đều được mua bán đồng giá và không có sự phân biệt.