TV& VIDEO

quản lý Nhà nước

Hà Nội sẽ thanh kiểm tra liên kết dạy ngoại ngữ

Hà Nội sẽ thanh kiểm tra liên kết dạy ngoại ngữ

VTV.vn - Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các trường đang thực hiện liên kết giảng dạy tiếng Anh.