TV& VIDEO

quản lý tên miền

20 tên miền ".vn" được chuyển nhượng thành công sau 1 tháng

20 tên miền ".vn" được chuyển nhượng thành công sau 1 tháng

VTV.vn - Sau 1 tháng triển khai, đã có 20 tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được chuyển nhượng thành công.

  • Tên miền quốc tế: Khó cũng phải quản lý

    Tên miền quốc tế: Khó cũng phải quản lý

    Cuộc sống số28/08/2009 01:29 PM

    Hiện tại, số lượng tên miền do các nhà đăng ký tên miền quốc tế thống kê mới được khoảng 18.000 tên miền, chiếm khoảng 28% con số thực tế; số lượng tên miền do các cá nhân tự thông báo với Bộ TT – TT chỉ ở con số gần 9000. Trước thực tế đó, hôm 27/8 vừa qua, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cuộc họp với các nhà đăng ký tên miền quốc tế để phổ biến và bàn các biện pháp quản lý đối với các tên miền này.