quân sự

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VTV.vn - TBT Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.