quần vợt Việt Nam

Quá tải, Lý Hoàng Nam rút lui Singapore F2 Futures

Quá tải, Lý Hoàng Nam rút lui Singapore F2 Futures

VTV.vn - Tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam đã xin rút lui khỏi giải quần vợt nhà nghề Singapore F2 Futures do quá tải.