TV& VIDEO

quần vợt Việt Nam

Khát khao của Vũ Artem muốn cống hiến cho quần vợt Việt Nam

Khát khao của Vũ Artem muốn cống hiến cho quần vợt Việt Nam

VTV.vn - Thời gian gần đây, những ngườu yêu mến quần vợt ở nước ta đã dần quen với cái tên Vũ Artem, một VĐV trẻ năm nay mới chỉ 21 tuổi.