TV& VIDEO

quần vợt Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF, David Haggerty: "Quần vợt Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển"

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF, David Haggerty: "Quần vợt Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển"

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV trò chuyện với ông David Haggerty – Chủ tịch Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF về những đánh giá của ông về quần vợt Việt Nam.