TV& VIDEO

quảng bá Hà Nội

Sẽ quảng bá hình ảnh Hà Nội qua kênh CNN để phát triển du lịch

Sẽ quảng bá hình ảnh Hà Nội qua kênh CNN để phát triển du lịch

VTV.vn - Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra kiến nghị, Hà Nội cũng sẽ được quảng bá hình ảnh du lịch trên kênh truyền hình CNN.