TV& VIDEO

quảng bá nông sản

Nông dân Trung Quốc tiếp cận thương mại điện tử

Nông dân Trung Quốc tiếp cận thương mại điện tử

VTV.vn - Thương mại điện tử không chỉ dành cho những doanh nghiệp ở thành phố mà đang trở thành phương thức kinh doanh phổ biến với những người nông dân ở Trung Quốc.