TV& VIDEO

quảng bá sản phẩm Việt

TP.HCM cần tháo gỡ nhiều hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TP.HCM cần tháo gỡ nhiều hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Tại TP.HCM, các DN vừa và nhỏ vẫn rất cần có thêm sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để có thể cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.