TV& VIDEO

quảng bá thương hiệu

Độc đáo mô hình trồng xoài… qua Internet ở Đồng Tháp

Độc đáo mô hình trồng xoài… qua Internet ở Đồng Tháp

VTV.vn - Thay vì ra chợ để mua những quả xoài, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sở hữu một cây xoài để theo dõi cây ra hoa, kết quả và được thu hoạch quả mỗi năm chưa?