TV& VIDEO

quảng cáo ấn tượng

Những quảng cáo ấn tượng khuyến cáo không hút thuốc lá

Những quảng cáo ấn tượng khuyến cáo không hút thuốc lá

VTV.vn - Dưới đây là những quảng cáo tuyên truyền chống hút thuốc ấn tượng với kỳ vọng “một bức ảnh có sức nặng hơn ngàn lời nói”.