TV& VIDEO

quảng cáo trên truyền hình

Bà Hillary Clinton bạo chi nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Bà Hillary Clinton bạo chi nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ được xem là bạo chi nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng với số tiền 6,4 triệu USD.