TV& VIDEO

Quảng Ngãi

Nâng cánh ước mơ số 11/2018 (20h55 thứ 4, 14/3 trên VTV8)

Nâng cánh ước mơ số 11/2018 (20h55 thứ 4, 14/3 trên VTV8)

VTV.vn - Căn nhà vững chắc của "Nâng cánh ước mơ" trao tặng cho mẹ con chị Lâm Thị Lành (Quảng Ngãi) là động lực giúp chị vượt qua bế tắc của cuộc sống và phấn đấu vươn lên.