TV& VIDEO

Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ là vị trưởng ngành thứ 4 đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.