TV& VIDEO

Quốc hội Lào

Chuẩn bị động thổ dự án Nhà Quốc hội Lào

Chuẩn bị động thổ dự án Nhà Quốc hội Lào

VTV.vn - Việt Nam - Lào đã rà soát các công tác liên quan đến dự án Nhà Quốc hội Lào, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Lễ động thổ dự án vào sáng mai (1/11).