Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào

VTV.vn - Hôm nay (6/3), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào.