TV& VIDEO

quốc lộ 14

Hãy cứu những cánh rừng thông trên quốc lộ 14 Tây Nguyên !

Hãy cứu những cánh rừng thông trên quốc lộ 14 Tây Nguyên !

VTV.vn - Những rừng thông quý, có tuổi đời hơn 50 năm chạy dọc theo quốc lộ 14 từ lâu được xem là một phần sinh cảnh của Tây Nguyên nay đang bị triệt hạ.