TV& VIDEO

quốc lộ 7

Nhiều tuyến đường ở Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều tuyến đường ở Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Tại Nghệ An, hiện đang có nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.