TV& VIDEO

Quốc tế người cao tuổi

Người già nhưng sức không già

Người già nhưng sức không già

VTV.vn - Làm việc nhà, trông cháu, tham gia hoạt động xã hội, thậm chí làm kinh tế… là công sức đóng góp quan trọng của người cao tuổi cho gia đình, cộng đồng và xã hội.