quỹ bảo trì

Quỹ bảo trì đường bộ được thu và sử dụng như thế nào?

Quỹ bảo trì đường bộ được thu và sử dụng như thế nào?

VTV.vn - Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra là: Trên thực tế, quỹ bảo trì đường bộ đang được thu và sử dụng như thế nào?